Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 16:00, Sobota - 8:00 - 14:00

Izolacja i hermetyzacja zespołu złącza

Po wykonaniu próby szczelności rurociągu, kontroli spawów i kontroli połączeń instalacji sygnalizacyjnej można przystąpić do wykonania izolacji i hermetyzacji zespołu złącza. Wykonuje ją przeszkolona przez naszą firmę osoba, która uzyska odpowiednie świadectwo. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy przygotować stanowisko i stworzyć odpowiednie warunki, by właściwie wykonać izolację i hermetyzację złącza. W miejscu jego wykonywania, należy poszerzyć i pogłębić wykop. Końce rur preizolowanych należy oczyścić ze stwardniałej pianki poliuretanowej. Umożliwi to zespolenie i właściwe połączenie ze sobą świeżej pianki poliuretanowej z izolacją w rurze. Przy stosowaniu łupków, czynność tę pomijamy. Należy oczyścić rurę preizolowaną z piasku i kurzu, w przypadku występowania wilgoci osuszyć miejsce, w którym wykonywane będzie złącze. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych i konieczności wykonywania w tym czasie złączy, należy osłonić je np. namiotem brezentowym.

Używanie składników płynnych A i B do izolacji złącza jest możliwe przy temperaturze otoczenia minimum +5 °C. W przypadku temperatur niższych, można wykonać izolację za pomocą łupków. Po spełnieniu ww. warunków można przystąpić do izolacji i hermetyzacji złącza.

Jak do nas trafić?

Oddział Gdańsk

Biuro Techniczno-Handlowe

Adres:
ul. Narwicka 10
80-557 Gdańsk
Telefony:
tel/fax (58) 342 18 44
tel. kom. 697 40 40 33
Napisz do nas:
gdansk@elzas.pl