Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 16:00, Sobota - 8:00 - 14:00

Roboty ziemne i montażowe

Roboty ziemne:

Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. Przekrój poprzeczny wykopu powinien być na tyle duży, aby umożliwiał bezpieczne i łatwe ułożenie oraz połączenie rur.

roboty ziemne

Minimalna grubość zasypki piaskowej i warstwy ziemi w przejściach pod jezdniami powinna wynosić 400 mm, licząc od górnej krawędzi płaszcza rury. Jeżeli warstwa przykrycia jest mniejsza niż 400 mm, rury muszą być zabezpieczone przed nadmiernym obciążeniem, np. za pomocą płyty żelbetowej, ułożonej na zasypce. Zaleca się, aby poszerzyć i pogłębić wykop przy złączach rur, w celu łatwiejszego spawania i montażu muf. Przed położeniem rur dno wykopu powinno być wyrównane min. 100 mm warstwą podsypki piaskowej, nie zawierającej gliny, ostrych kamieni i innych ciał stałych, mogących uszkodzić rurę zewnętrzną. Dno wykopu należy wykonać ze spadkiem, zgodnym z projektem technicznym. Po zamontowaniu rur należy zasypać je warstwą zasypki piaskowej do wysokości 100 mm ponad górną krawędź płaszcza rury.

Roboty montażowe:

UWAGA: Rury stalowe przeznaczone są do montażu poprzez spawanie. Inne rodzaje rur przewodowych łączy się zgodnie z zaleceniami producenta. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy nasunąć nasuwkę na rurę.
W przypadku stosowania muf termokurczliwych z opaską należy nasunąć także opaski termokurczliwe. W czasie spawania rur stalowych należy chronić piankę poliuretanową przed przegrzaniem – w temperaturze powyżej 170 °C zachodzi rozkład termiczny poliuretanów, wydzielają się gazy trujące szkodliwe dla zdrowia. Montaż rur odbywa się bezpośrednio w wykopie, w szczególnych przypadkach może odbywać się nad lub obok wykopu. Dopuszczalne jest układanie rur po łuku kołowym z odchyłką nieosiowości w miejscu spawu max. 3°. Przed przystąpieniem do spawania końce rury przewodowej należy oczyścić z warstwy ochronnej olejowej poprzez zastosowanie rozpuszczalników.

W czasie montażu trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby do wnętrza rurociągu nie dostały się żadne zanieczyszczenia obce. Po wykonaniu robót spawalniczych i próby szczelności należy wykonać połączenie instalacji alarmowej (dla rurociągów, w których ona występuje), a następnie przystąpić do izolacji i hermetyzacji zespołu złącza. Instrukcja wykonania izolacji i hermetyzacji znajduje się w dalszej części katalogu.

Jak do nas trafić?

Oddział Gdańsk

Biuro Techniczno-Handlowe

Adres:
ul. Narwicka 10
80-557 Gdańsk
Telefony:
tel/fax (58) 342 18 44
tel. kom. 697 40 40 33
Napisz do nas:
gdansk@elzas.pl