Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 16:00, Sobota - 8:00 - 14:00

Strefy kompensacyjne

Obliczone ramię kompensacji L wyznacza długość odcinka rurociągu, dla którego należy wykonać strefy kompensacyjne. Do tego celu służą maty z wełny mineralnej lub płyty z pianki poliuretanowej. Przyjmujemy, że strefa kompensacyjna o grubości „d” przeniesie 80% przemieszczenia ΔL. (Jeżeli ΔL = 80 mm – należy zastosować strefę kompensacyjną o grubości 100 mm)Warstwy strefy kompensacyjnej można stopniować, gdyż odkształcenie zmienia się na długości L

strefy kompensacyjne 01

strefy kompensacyjne 02

Zmiana kierunku trasy sieci cieplnej o kąt ≥ 45°

strefy kompensacyjne 03

Długość ramion kompensacji L’,1 i L’2 oblicza się uwzględniając wydłużenia zredukowane Δ1 i Δ2

strefy kompensacyjne 04

strefy kompensacyjne 05

gdzie ΔL1 i ΔL2 są wydłużeniami odcinków L1 i L2 obliczonymi wg. wzoru:

strefy kompensacyjne 06

strefy kompensacyjne 07

strefy kompensacyjne 08

gdzie:

DZ – średnica zewnętrzna rury przewodowej (m)
fd – zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali (150 MPa)
ET – współczynnik sprężystości podłużnej (204 GPa)

Długość ramion kompensacji L1‚ i L2′ określamy korzystając z wykresu nr 1 znajdującego się na poprzednich stronach niniejszego opracowania

Jak do nas trafić?

Zakład Produkcyjny

Adres:
ul. Krzywińska 2
64-113 Osieczna
Telefony:
tel. (65) 53 50 413
fax. (65) 53 50 398
tel. kom. 601 383 848
Napisz do nas:
info@elzas.pl